17/09/2018 - 23/09/2018
ΩΡΑ ΔΕΥ. ΤΡ. ΤΕΤ. ΠΕΜ. ΠΑΡ. ΣΑΒ. ΚΥΡ.
09:00 Κ
Λ
Ε
Ι
Σ
Τ
Α
Σ
Υ
Ν
Τ
Η
Ρ
Η
Σ
Η
Σ
Υ
Ν
Τ
Η
Ρ
Η
Σ
Η
Σ
Υ
Ν
Τ
Η
Ρ
Η
Σ
Η
Σ
Υ
Ν
Τ
Η
Ρ
Η
Σ
Η
Κ
Λ
Ε
Ι
Σ
Τ
Α
Σ
Υ
Ν
Τ
Η
Ρ
Η
Σ
Η
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00